راهنمای سایزبندی

سایز بند سینه دور کمر
XXXS · 0 31¾ 23½
XXS · 2 32¼ 24½
XS · 4 34 26
S · 6 36¼ 28¼
M · 8 38½ 30¾
L · 10 41 33½
XL · 12 42½ 35½
سایز بند سینه دورکمر
1 31½ 23½
2 32¼ 24½
4 34 26
6 35½ 27½
8 37 30
10 38½ 30¾
12 40¼ 32¾
14 41¾ 34½
16 43¾ 36½

جدول اندازه های انعطاف پذیر

آمریکا اروپا انگلستان مکزیک
XXXS · 0 XXS 4 EECH
XXS · 2 XS 6 ECH
XS · 4 S 8 CH
S · 6 M 10 M
M· 8 L 12 G
L · 10 XL 14 EG
XL · 12 XXL 16 EEG
آمریکا اروپا انگلستان مکزیک ایتالیا روسیه
1 32 4 0 36 38
2 34 6 1 38 40
4 36 8 3 40 42
6 38 10 5 42 44
8 40 12 7 44 46
10 42 14 9 46 48
12 44 16 11 48 50
14 46 18 13 50 52
16 48 20 15 52 54
* اندازه گیری ها در راهنما سایز بندی براساس اندازه گیری هایی است که به طور مستقیم از بدن افراد گرفته شده اند نه لباس. اگر اندازه گیری شما بین دو اندازه باشد، توصیه می کنیم اندازه بزرگتری را انتخاب کنید.